Tarieven

Verloskundige zorg valt onder basisverzekering van de zorgverzekering. Dit betekent dat wij de nota direct bij je zorgverzekering indienen. Wij hanteren de tarieven die door de NZA zijn vastgesteld, welke ieder jaar worden aangepast.

Het bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen wordt door de overheid betaald. De overige bloedonderzoeken worden niet door de overheid betaald, maar vallen binnen je zorgverzekering. Afhankelijk van je hoogte van je eigen risico, dien je dit zelf (deels) te betalen.

Voor zowel kraamzorg als een poliklinische bevalling kan er sprake zijn van een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van je gekozen zorgverzekering.

Wanneer je wordt verwezen voor prenatale diagnostiek kan dit voor een deel onder je eigen risico vallen. Bij je zorgverzekeraar kun je dit navragen mocht je doorverwezen worden.

Verblijf van moeder in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde baby
Als je als moeder na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, mag je baby bij jou in het ziekenhuis blijven. Als de baby verder gezond is, brengen het ziekenhuis de verblijfkosten in rekening bij jouw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat kinderen geen eigen risico hebben, brengt de zorgverzekeraar deze kosten niet bij je in rekening.

Verblijf van baby in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde moeder
Als de baby na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, en jij als gezonde moeder daarom ook in het ziekenhuis verblijft, zijn daar kosten aan verbonden. Het ziekenhuis brengt jouw verblijfskosten in rekening bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen vaak onder het eigen risico.

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis
Het kan zijn dat jij en je baby om een medische reden overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. De kosten hiervoor worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Een deel valt onder het verplichte eigen risico.