Lactatiekundige zorg

Lactatie betekent het voeden van een kind aan de borst. Wanneer je borstvoeding wilt gaan geven, je twijfels hebt of al borstvoeding aan het geven bent, kan het best zijn dat je behoefte hebt aan meer informatie. Borstvoeding is een natuurlijk proces, maar gaat niet altijd vanzelf. In dit soort situaties kan het fijn zijn om extra begeleiding of informatie te krijgen. Dan ben je aan het goede adres bij Tessa Laros, onze lactatiekundige in huis.

Om borstvoeding zo goed mogelijk te begeleiden heeft Tessa een opleiding gedaan tot lactatiekundige. Van 2017 tot 2022 is Tessa IBCLC gecertificeerd geweest. Per 1 januari 2023 is dit niet meer het geval. Dit betekend dat lactatiekundige zorg van Tessa niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekering. Voor her-certificering is opnieuw examen nodig. Tessa is momenteel bezig met haar Master opleiding binnen de verloskunde, dit zal zij eerst afronden. Zij streeft ernaar om zich in 2024 opnieuw te certificeren zodat lactatiekundige zorg via haar opnieuw declarabel wordt naar de zorgverzekering toe.

Met welke problemen kun je bij een lactatiekundige terecht?

Een lactatiekundige kan je dus begeleiden bij allerlei uiteenlopende problemen met borstvoeding. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Twijfels over teveel/ te weinig melkproductie;
 • Pijn bij het voeden;
 • (Herhaalde) borstontstekingen;
 • Borst weigeren;
 • Afbouwen van borstvoeding;
 • Borstvoeding bij medicatie of na operatie aan de borst.

Wat kan een lactatiekundige doen?

Een lactatiekundige zal door middel van vragen stellen (anamnese afnemen), de huidige situatie in kaart brengen en mogelijk persoonlijk een voeding observeren om inzicht te krijgen in het borstvoedingsprobleem of de vraag die op dat moment aanwezig is. Met de (aanstaande) moeder zal zij samen zoeken naar een plan van aanpak/ oplossing om hier mee verder te kunnen. Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te hebben met een lactatiekundige;

 • Consult per email

Bij kleine (simpele) vragen rondom borstvoeding kan een consult per email voldoende zijn. Uitgebreide problematiek kan hier niet behandeld worden. Een emailconsult kan aangevraagd worden via deze website. Antwoord op een emailconsult volgt binnen uiterlijk 48 uur.

 • Telefonisch consult

Sommige zorgvragen zijn makkelijker uit te leggen over de telefoon dan via de mail, zeker als het een wat ingewikkeldere situatie betreft. Dan is het fijn om telefonisch de lactatiekundige te spreken, zodat zij direct ook vragen kan stellen om de situatie uit te diepen en ideeën aan te dragen om verder te kunnen met de situatie.

 • Prenataal consult

Wanneer je in je zwangerschap al vragen of twijfels hebt over borstvoeding, bijvoorbeeld na een nare eerste ervaring, kan al een afspraak gemaakt worden tijdens je zwangerschap. Het is soms goed om van te voren er al een plan van aanpak te maken zodat tijdens de kraamweek duidelijk is waar je aan toe bent en welke grenzen we gaan bewaken.

 • Informatieavond borstvoeding

Eenmaal per zes weken hebben we in de praktijk een informatie-avond over borstvoeding. Tijdens deze avond worden de belangrijkste punten die je moet weten rondom borstvoeding besproken. Ook als je nog twijfelt of je wel of geen borstvoeding wilt gaan geven, is deze avond interessant om bij te wonen. Het kan je een duidelijk inzicht geven over wat het inhoud om borstvoeding te geven.

 • Postnataal huisbezoek

Als het geven van borstvoeding niet gaat zoals je wilt of als je toch tegen (blijvende) problemen aanloopt, dan is persoonlijke begeleiding soms erg prettig. Samen kijken we wat haalbaar is binnen de wensen en grenzen van de ouders. Dit kan al in de kraamtijd, maar ook in de borstvoedingsperiode die daarna volgt.

Vaak heeft een lactatiekundige bij complexere problemen dus liever persoonlijk contact om ook een voeding te kunnen observeren. Dit kan aan huis, maar het kan ook een optie zijn om naar de praktijk te komen.

Na het persoonlijk consult is er altijd nog telefonisch en/of email contact om de situatie te evalueren en eventueel het plan bij te stellen. Een enkele keer is het eerste consult niet voldoende en volgt nog een vervolgconsult.

Wat zijn de kosten?

Consult via de mail

Cliënten van BIB verloskundigen €5,00*

Niet cliënten €10,00*

Telefonisch consult

Cliënten van BIB verloskundigen €15,00*

Niet cliënten €20,00*

Prenataal huisbezoek

Cliënten van BIB verloskundigen €35,00

Niet cliënten €50,00

Informatie avond

Cliënten van BIB verloskundigen gratis

Niet cliënten €10,00

Postnataal huisbezoek inclusief nazorg

(Eenmaal telefonisch en/of mail contact)

Cliënten van BIB verloskundigen €60,00

Niet cliënten €90,00

2e huisbezoek inclusief nazorg

(Eenmaal telefonisch en/of mail contact)

Cliënten van BIB verloskundigen €40,00

Niet cliënten €70,00

Consult op de praktijk prenataal

Consult op de praktijk postnataal

Cliënten van BIB verloskundigen €25,00

Niet cliënten €40,00

Cliënten van BIB verloskundigen €45,00

Niet cliënten €75,00

*Per mail of telefoontje. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Aanmelden

Aanmelding voor een telefonisch, mail of persoonlijk consult kan via:

 1. tessa@bibverloskundigen.nl (reactie binnen 48 uur);
 2. Telefonisch via de praktijk 0167-561361;
 3. Tijdens de controles met één van de verloskundigen.