Papa worden?!

sfeer papaDe rol van vader is door de jaren heen sterk veranderd. Vroeger bleef je rol veelal beperkt tot het wachten in de wachtzaal van de kraamkliniek, totdat de dokter je kwam vertellen dat de baby geboren was. Vandaag de dag ben je als vader betrokken bij het hele gebeuren vanaf het moment dat je vrouw een zwangerschapstest doet.

Sommige mannen voelen zich direct goed in hun 'nieuwe' rol, terwijl het voor anderen nog allemaal heel onwennig aanvoelt. Niet alle vaders voelen zich even gelukkig bij de gedachte dat ze tijdens de bevalling aanwezig mogen zijn. Ze zijn bang dat ze in paniek raken of zelfs flauwvallen. Maar uiteindelijk is het moment waarop hun baby ter wereld komt voor de meeste papa's één van de DE mijlpalen in hun leven. Echt een moment dat je niet wilt missen.

Kraamverlof voor papa
Als partner heb je recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof (partnerverlof). Het kan echter zijn dat er in jouw CAO andere afspraken (meer dagen) zijn gemaakt. Vraag dit dus even na. Het kraamverlof mag niet van je vakantiedagen worden ingehouden en het loon wordt volledig doorbetaald. Het kraamverlof moet je binnen vier weken na de geboorte opnemen, tenzij je baby in het ziekenhuis heeft gelegen, dan dien je het binnen vier weken na thuiskomst op te nemen. Laat je werkgever zo spoedig mogelijk weten dat je gebruik wilt maken van het kraamverlof. Je werkgever kan dit niet weigeren.
Het partnerverlof dien je minimaal twee maanden voor de uitgerekende datum te melden en mag niet geweigerd worden. Ook dien je dit vier weken na de geboorte, of thuiskomst van baby uit het ziekenhuis, op te nemen. Het gaat af van je tegoed aan ouderschapsverlof. Het is een onbetaald verlof, tenzij dit anders is overgekomen in je arbeidsovereenkomst of CAO.
Naast kraamverlof heb je ook recht op calamiteitenverlof en ouderschapsverlof. Calamiteitenverlof kan worden gebruikt voor de dag van de bevalling. Dan houd je dus nog het recht op vijf dagen kraamverlof.
Ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat je kindje acht jaar oud is. Hoelang het verlof duurt hangt af van het aantal uur dat je werkt, maar standaard geldt dat je een jaar lang halve werkweken gaat werken. De verlofuren worden niet uitbetaald, tenzij anders is overgekomen in je arbeidsovereenkomst of CAO. Per kind mag je ouderschapsverlof opnemen.