Disclaimer voor www.bibverloskundigen.nl
BIB verloskundigen (Kamer van Koophandel: 20165388), hierna te noemen BIB verloskundigen, verleent u hierbij toegang tot www.bibverloskundigen.nl (“de website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
BIB verloskundigen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet bedoeld als vervanging van een consult met een verloskundige.

Beperkte aansprakelijkheid
BIB verloskundigen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BIB verloskundigen.
In het bijzonder zijn tarieven op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BIB verloskundigen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BIB verloskundigen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIB verloskundigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy
De persoonlijke gegevens die u verstrekt via het aanmeldformulier worden gebruikt voor aanmaak van uw verloskundig dossier. Deze worden niet aan derden verstrekt.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.